Retour & Service

ANNULEREN

Een bestelling annuleren is kosteloos, zolang ze nogniet is verstuurd. Annuleert u de bestelling, nadat zenaar u verzonden is? Dan moet u het pakket bijbezorging weigeren. Als premiumwijnen al eenbetaling van u heeft ontvangen, dan storten wij deaankoopsom aan u terug, na goede ontvangst vande retourzending. De gemaakte verzendkostenbrengen wij hierop in mindering (alleen als u debestelling aan de deur weigert en ongeopend laatmeenemen door de bezorger).

RETOURNEREN / BEDENKTIJD

Bedenktijd

U hebt vanaf de leveringsdag 14 dagen bedenktijdom zonder een reden op te geven het product teretourneren. Uitzonderingen hierop zijn productendie speciaal voor u geassembleerd zijn. U kunt hetproduct alleen ongebruikt en in de originele,onbeschadigde verpakking retourneren. Zie voormeer informatie artikel 7 van onze algemenevoorwaarden.

RETOURNEREN

Wilt u de hele bestelling retourneren? Dan moet ude artikelen die u al in ontvangst hebt genomen,terugsturen naar het onderstaande retouradres.premiumwijnen stort de hele aankoopsom, inclusiefde berekende verzendkosten aan u terug. Deretourneerkosten zijn voor uw rekening.

Ook als u een deel van uw bestelling retourneert, zijnde retourneerkosten voor uw rekening. Deaankoopsom van het door u geretourneerde deelvan de bestelling storten wij terug. Verzendkostenworden in dat geval niet terugbetaald.

SCHRIFTELIJK MELDEN

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen moetu schriftelijk aan premiumwijnen melden. Dit kan viae-mail, fax of post. U moet hierbij in elk geval uwvolledige naam en het factuurnummer vermelden.

TERUGBETALINGEN

Om al betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) terugte betalen, hebben wij uw bankrekeningnummernodig. Klanten uit Europa moeten ook het IBAN- enBIC/Swiftnummer van hun eigen bank vermelden.Pas op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor deterugbetaling moet hetzelfde zijn als hetrekeningnummer waarmee u premiumwijnen hebtbetaald. Dit om fraude met terugbetalingen tevermijden.

Eventueel al betaalde bedragen worden binnenmaximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

De directe kosten van het terugzenden van degoederen komen voor rekening van de Klant. Voorgoederen die vanwege hun omvang niet per gewonepost kunnen teruggezonden worden is deze kostafhankelijk van het gewicht van de goederen en vande afstand. Daarnaast varieert deze kost door de tijdheen en in functie van voor ons onvoorspelbareelementen zoals o.a. brandstoftoeslag.

De Klant kan deze kost op voorhand nagaan doorhet tarief voor terugzending te raadplegen bij hetvervoerbedrijf dat hij voor de terugzending zouinschakelen. Bij wijze van voorbeeld kan een tariefgeconsulteerd worden via deze link:http://www.bpost.be/site/nl/re...

ADVIES OP MAAT NODIG?

Onze specialisten staan voor je klaar.

Contacteer ons! »
Maak afspraak T +32 (0)14 21 26 93